URBAN LEGAL

KANCELARIE RADCÓW PRAWNYCH

Profesjonalne doradztwo prawne i reprezentacja

O nas

Specjalizujemy się przede wszystkim w prawie dotyczącym osób z niepełnosprawnościami, prawie świadczeń rodzinnych, w tym w składaniu wniosków i odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, odwołań od decyzji ZUS w sprawach renty socjalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej oraz świadczenia uzupełniającego 500+, prowadzimy postępowania o ubezwłasnowolnienie. Zajmujemy się także prawem antydyskryminacyjnym, medycznym, ochroną danych osobowych i prawem rodzinnym.

W tym zakresie świadczymy pomoc prawną, w szczególności udzielamy porad i konsultacji prawnych, reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Prowadzimy także szkolenia.

Zapraszamy do skorzystania również z porad za pośrednictwem Internetu szczegóły w zakładce USŁUGI.

Praca prawnika ma potęgę kształtowania sprawiedliwości i obrony prawdy. Prawnik ma w sobie moc wprowadzania pozytywnych zmian i sprawiania, że świat staje się bardziej sprawiedliwy dla wszystkich.

Poznaj Nasz Zespół

Dr Michał Urban

Radca Prawny

Specjalizuje się w prawie cywilnym, dotyczącym osób z niepełnosprawnościami, rentowym, rodzinnym oraz prawie ochrony danych osobowych.

Katarzyna Urban

Radca Prawny

Specjalizuje się między innymi w prawie cywilnym, administracyjnym, rodzinnym i ochronie danych osobowych.

Bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być wolni.

Cyceron