logo kirp black

Masz pytania związane z usługami Kancelarii? ZADZWOŃ tel kom/mob. +48 501 030 725
+48 692 841 909

URBAN LEGAL KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MICHAŁ URBAN

 
Zakres usług

Swoją ofertę kierujemy do :

law statue01

 • osób prywatnych
 • osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
 • osób prawnych

Prowadzimy sprawy między innymi z zakresu:

 • prawa cywilnego – posiadamy doświadczenie w przedsądowym rozwiazywaniu sporów i prowadzeniu spraw sądowych. Pomagamy w dochodzeniu m.in. roszczeń o zapłatę, odszkodowanie, zadośćuczynienie za doznane krzywdy. Podejmujemy się obrony osób pozwanych oraz dłużników na etapie postepowania egzekucyjnego. Prowadzimy sprawy o ochronę własności, zasiedzenie, zniesienie współwłasności nieruchomości, ustanowienie drogi koniecznej. Doradzamy i reprezentujemy
  w sprawach spadkowych, także w przypadku osób zamieszkujących zagranicą i spadków zagranicznych.
 • prawa gospodarczego – posiadamy doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych. między innymi w zakresie sporządzania i opiniowania umów, dochodzenia roszczeń, windykacji należności, zajmujemy się procedurą rejestrowania spółek prawa handlowego.
 • prawa medycznego - swoją ofertę kierujemy do podmiotów leczniczych, lekarzy oraz pacjentów. Oferujemy kompleksową obsługę podmiotów leczniczych i indywidualnych praktyk lekarskich w szczególności w zakresie procesu rejestracji, przygotowania niezbędnej dokumentacji, zawierania i realizacji umów NFZ. Reprezentujemy w przypadku roszczeń odszkodowawczych.
 • prawa rodzinnego – doradzamy i reprezentujemy miedzy innymi w sprawach dotyczących rozwodu, separacji, alimentów, ustalania lub zaprzeczenia ojcostwa, ustalenia kontaktów z dziećmi, podziału majątku.
 • prawa pracy – reprezentujemy pracowników i pracodawców, udzielamy pomocy w obronie przed roszczeniami i dochodzeniu roszczeń pracowniczych m.in. o odszkodowanie, przywrócenie do pracy, o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, wypłatę diet i ryczałtów z tytułu podróży służbowych.
 • prawa osób z niepełnosprawnością – szczególną specjalizację Kancelarii stanowi działalność w obszarze prawa dotyczącego osób z niepełnosprawnością. Kancelaria udziela pomocy i reprezentuje osoby z niepełnosprawnością oraz inne podmioty (np. pracodawców) i instytucje we wszelkich sprawach dotyczących prawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych, w szczególności związanych z dyskryminacją, nierównym traktowaniem czy zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością.
 • prawa administracyjnego – reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, redagujemy pisma i wnioski oraz sporządzamy opinie prawne, w szczególności w sprawach z zakresu uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego.
 • prawa karnego – podejmujemy się obrony zarówno na etapie postępowania przygotowawczego (prokuratorskiego) jak i sądowego oraz postępowania wykonawczego (dozór elektroniczny, odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie). Świadczymy pomoc ofiarom przestępstw - pokrzywdzonym, oskarżycielom posiłkowym. W przypadku roszczeń odszkodowawczych podejmujemy się kompleksowego prowadzenia usługi zarówno w zakresie postepowania cywilnego, jak i karnego.

uscisk-dloni

Wynagrodzenie za usługi:
Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z Klientem, po analizie jego oczekiwań, rodzaju i zakresu usługi prawnej. Proponowane są następujące formy rozliczenia:

 1. stawka indywidualna,
 2. ryczałt godzinowy,
 3. success fee,
 4. formy mieszane.