logo kirp black

Masz pytania związane z usługami Kancelarii? ZADZWOŃ tel kom/mob. +48 501 030 725
+48 692 841 909

URBAN LEGAL KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MICHAŁ URBAN

 
Kancelaria ekspertów w zakresie ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urban Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Urban, ul. Batalionów Chłopskich 12, 81-452 Gdynia, dalej Urban Legal 

2. Osobą, z którą można kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych i korzystania z uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Michał Urban. W sprawie danych osobowych można kontaktować się: 

 • listownie na adres: Urban Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Urban, ul. Batalionów Chłopskich 12, 81-452 Gdynia.
 • przez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3. URBAN LEGAL przetwarza dane w celach:

     • realizacji usług prawnych na podstawie art. 6 ust 1 lit b, d, e RODO
     • realizacji przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
     • wypełniania ciążących na Urban Legal obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO,
     • wnikających z prawnie uzasadnionych interesów na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i f RODO,
     • Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w ww. celach na podstawie art. 9 ust. lit 2 a, b, c, f RODO. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane na podstawie zgody, gdy Urban Legal zwróci się do Pani/Pana o wyrażenie takiej zgody. Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Celem wycofania zgody można też przesłać maila na adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  W zależności od sytuacji mogą zaistnieć inne podstawy wymienione w artykułach 6 i 9 RODO legalizujące przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

4. Z uwagi na organizację świadczenia usług prawnych, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa;
 • podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych w imieniu Administratora, w celu zapewnienia świadczenia usług prawnych, a także  innym uprawnionym podmiotom i usługodawcom zaopatrującym podmiot Urban Legal w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, w niezbędnym, minimalnym zakresie uzasadnionym wykonywaniem tych usług, itp.;

5. Dane osobowe w myśl przepisów RODO nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).

6. Administrator przechowuje Pani/Pana danych osobowe:

 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy, okres przetwarzania trwa do momentu zakończenia tej umowy,
 • w sytuacji, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu cofnięcia tej zgody,
 • jednakże niezależnie od powyższego możliwe jest przechowywanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa przez okresy wskazane tymi przepisami, w celu wywiązania się przez Urban Legal z obowiązków prawnych,
 • także w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przechowywania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
 • do celów archiwizacyjnych w zakresie danych niezbędnych np. do wykazania rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator przechowuje dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

7. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO i w zakresie tam wskazanym tj. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jednakże prawo do usunięcia danych tzn. prawo do bycia zapomnianym, nie jest prawem bezwzględnym i jest ograniczone w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO (wyjątek dotyczy między innymi danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz danych niezbędnych do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń).

8. Administrator obecnie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

9. Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje, o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w związku z przetwarzaniem danych osobowych.