URBAN LEGAL

KANCELARIE RADCÓW PRAWNYCH

Usługi

NASZE USŁUGI PRAWNE ŚWIADCZONE ZDALNIE

Kontakt następuje telefonicznie lub przez komunikator WhatsApp (napisz jaki rodzaj kontaktu preferujesz w formularzu zakupu)

USŁUGI ŚWIADCZONE NA NAJWYŻSZYM MOŻLIWYM POZIOMIE

W ramach naszych porad oferujemy doradztwo prawne (rozmowa doradcza) oraz przygotowywanie pism (po ustaleniach w trakcie rozmowy doradczej) w następujących zakresach:

 • ogólna rozmowa dotycząca tematu porady i odpowiedzi na pytania
 • ocena szans i ryzyka utraty uprawnień do danego świadczenia przy składaniu wniosku o inne świadczenie
 • ocena załączanej do wniosku o dane świadczenie dokumentacji
 • analiza akt sprawy
 • sporządzanie pism i odwołań do organów orzeczniczych (PZdsON, WZdsON, ZUS) i innych organów,
 • sporządzanie pism, odwołań, pozwów, apelacji, skarg w postępowaniu sądowym i administracyjnym
 • przygotowanie wniosku o konkretne świadczenie
 • pomoc w redagowaniu odpowiedzi na pisma z organu administracji, orzeczniczego, sądu, innych instytucji
 • redagowanie zastrzeżeń do opinii biegłych lekarzy sądowych
 • pomoc w innych czynnościach mogących powstać w ramach postępowań

Jeżeli oprócz rozmowy doradczej będzie Pan/Pani chciał/chciała, aby pomóc zredagować konkretne pismo umówimy się w tym zakresie indywidualnie w czasie porady (w czasie rozmowy telefonicznej nie przygotowujemy pism).

Możesz skorzystać z porady z zakresu:

 • orzeczenia o niepełnosprawności
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • karty parkingowej
 • świadczenia pielęgnacyjnego
 • zasiłku pielęgnacyjnego
 • decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia i świadczenia wspierającego
 • renty socjalnej
 • renty rodzinnej
 • renty z tytułu niezdolności do pracy
 • świadczenia uzupełniającego, tzw. 500 + dla osób niesamodzielnych
 • ubezwłasnowolnienia
 • kuratora dla osoby niepełnosprawnej (art. 183 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)
 • zabezpieczenia na przyszłość niesamodzielnej osoby z niepełnosprawnością
 • pełnomocnictwa do działania za osobę z niepełnosprawnością
 • prawa pracy osób z niepełnosprawnością
 • naruszeń prawa pracy osób z niepełnosprawnością
 • dyskryminacji i mobbingu ze względu na niepełnosprawność
 • alimentów na dziecko (w tym dorosłe dziecko) z niepełnosprawnością   
 • dziedziczenia

CENNIK USŁUG

PORADA PRAWNA

Cena od 80 do 240 zł

Można wykupić poradę trwającą od 20 minut do 60 minut

 • Porada 20 minut – 80 zł
 • Porada 40 minut – 160 zł
 • Porada 60 minut – 240 zł

Wskazujemy, iż przy zakupie porady, w czasie procesu płatniczego należy wypełnić obowiązkowe pole poprzez wybranie z listy zawierającej tematy porad, konkretnego zakresu porady.

Prosimy dokładnie przygotować się do porady. Jeżeli będzie potrzeba, aby w czasie porady przejrzeć dodatkowe dokumenty (do 10 stron), należy mieć je przygotowane, aby wysłać nam ich scan mailem. Czas przesłania i zapoznania się z dodatkowymi dokumentami wlicza się wtedy w czas porady, gdy zapoznajemy się z nimi. Proces ten zajmuje więc dodatkowy czas. Prosimy o wykupienie odpowiedniej ilości czasu na poradę, gdyż czas jej trwania uzależniony jest zawsze od wykupionej opcji. Nie ma możliwości, aby w czasie trwania porady przedłużyć ją poprzez wykupienie dodatkowego czasu. W przypadku,gdy minie czas porady, a sprawa nie będzie do końca wyjaśniona można wykupić nową poradę w najbliższym wolnym terminie.

Jeżeli masz więcej dokumentów, które wymagają naszej analizy, tj. od 10 do 60 stron skorzystaj z usługi Porada prawna z analizą dokumentacji

Kontakt następuje telefonicznie lub przez komunikator WhatsApp  (Proszę napisać w formularzu zakupu jaki rodzaj kontaktu Pani/Pan preferuje)  

PORADA PRAWNA

WRAZ Z ANALIZĄ DOKUMENTACJI

Cena od 300 do 450 zł

(dokumentacja zawierająca od 10 do 60 stron)

Możesz wykupić poradę trwającą 30 minut lub 60 minut

 • Porada 30 minut – 300 zł
 • Porada 60 minut – 450 zł

Wskazujemy, iż przy zakupie porady, w czasie procesu płatniczego należy wypełnić obowiązkowe pole poprzez wybranie z listy zawierającej tematy porad, konkretnego zakresu porady.

Prosimy dokładnie przygotować się do porady. Jeżeli będzie potrzeba, aby w czasie porady przejrzeć dodatkowe dokumenty (do 10 stron), należy mieć je przygotowane, aby wysłać nam ich scan mailem. Czas przesłania i zapoznania się z dodatkowymi dokumentami wlicza się wtedy w czas porady, gdy zapoznajemy się z nimi. Proces ten zajmuje więc dodatkowy czas. Prosimy o wykupienie odpowiedniej ilości czasu na poradę, gdyż czas jej trwania uzależniony jest zawsze od wykupionej opcji. Nie ma możliwości, aby w czasie trwania porady przedłużyć ją poprzez wykupienie dodatkowego czasu. W przypadku, gdy minie czas porady, a sprawa nie będzie do końca wyjaśniona można wykupić nową poradę w najbliższym wolnym terminie.     

W przypadku, gdy ilość stron dokumentacji jest większa niż 60 należy skontaktować się i umówić na indywidualną wycenę porady.  

Kontakt następuje telefonicznie lub przez komunikator WhatsApp  (Proszę napisać w formularzu zakupu jaki rodzaj kontaktu Pani/Pan preferuje)