Polityka prywatności i cookies www.urbanlegal.pl

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.urbanlegal.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 2. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest:

Michał Urban prowadzący działalność gospodarczą pod firma Urban Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Urban NIP 7121376021, ul. Batalionów Chłopskich 12, 81-452 Gdynia,zwany dalej Urban Legal.

 1. Dane osobowe zbieraneza pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. Urban Legal nie powołał Inspektora Ochrony Danych na podstawie art. 37 RODO. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Urban Legal za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: m.urban@urbanlegal.pl lub wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce „Kontakt”.
 2. Urban Legal dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.
 3. Dane o użytkowniku dotyczące osób odwiedzających serwis www.urbanlegal.pl mogą być przez te osoby udostępniane na dwa sposoby: aktywnie i biernie.
 4. Dane przekazywane aktywnie to dane przekazywane przez użytkownika w celu dokonania zamówienia usługi, nawiązania kontaktu i obejmują następujące rodzaje danych: imię, nazwisko, nazwa instytucji, nazwa firmy, adres email, numer telefonu, adres do korespondencji, dane przekazane w celu realizacji umowy zawieranej z Urban Legal w związku ze świadczonymi usługami.
 5. Celem przetwarzania danych przekazywanych aktywnie przez użytkownika jest identyfikacja nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz oraz zawarcie umowy.
 6. Dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zamówionych usług prawnych i prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie w szczególności art. 6 ust 1 lit a, b, d, e, art. 9 ust. lit 2 a, b, c RODO oraz przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych; wypełnienia obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO; wynikających z prawnie uzasadnionych interesów na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 7. Dane osobowe mogą być przetwarzana na podstawie zgody, gdy Administrator zwróci się o wyrażenie takiej zgody. Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 8. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia,
  a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Przechowywane będą też faktury z danymi osobowymi usługobiorcy, przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 9. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy można sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z naszej bazy.
 10. Dane zbierane biernie to automatycznie zapisywane przez serwis www.urbanlegal.pl anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki (tzw. logi systemowe), liczba odwiedzin, dane urządzenia, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego.Strona https://urbanlegal.pl może zbierać w sposób zautomatyzowany tylko te informacje, które zawarte są w plikach cookies.
 11. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są jedynie do korzystania z serwisu. Zawierają one unikalny numer, nazwę strony internetowej i czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 12. Właściciel serwisu www.urbanlegal.pl może zamieszczać na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies i ma do nich dostęp.
 13. Strona www.urbanlegal.pl wykorzystuje pliki cookies celem dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych wymogów urządzeń wykorzystywanych przez użytkownika, przede wszystkim do rozpoznawania jego urządzenia i wyświetlania strony zgodnie z jego konfiguracją oraz przygotowywania statystyk umożliwiających poznanie preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa.
 14. Strona www.urbanlegal.pl stosuje pliki cookies sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 15. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies albo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu na swoim urządzeniu. Standardowo, większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies. 18. Urban Legal informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika, w tym niezezwolenie na pliki cookies, mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej.
 16. Pliki cookies, o których mowa mogą być udostępnione partnerom i współpracującym ze stroną https://www.urbanlegal.pl reklamodawcom.
 17. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc.
 18. Urban Legal może korzystać w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies można zadecydować, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.
 19. Dane zbierane za pomocą urządzenia Google Analytics przez pliki cookies mogą być użyte wyłącznie do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy witryny korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie struktury i jej zawartości. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania z serwisu www.urbanlegal.pl będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania z serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z Internetu.
 20. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz Polityką Zachowania Poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics.

24.Możemy umieszczać na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzane są takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

 1. Informujemy, że w serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Urban Legal nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

26.Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 1. Celem przetwarzania danych zbieranych biernie są czynności analityczne i statystyczne, a podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Urban Legal (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez użytkowników, za pośrednictwem strony internetowej w celu doskonalenia jego funkcjonalności.
 2. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym, powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta.
 3. Szczegółowe informacje na temat ustawień oraz wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach są dostarczane przez twórców przeglądarek na ich stronach. Poniżej znajdują się odnośniki do najczęściej używanych przeglądarek:
 • przeglądarka Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html;
 • przeglądarka Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL;
 • przeglądarka Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop;
 • przeglądarka Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d;
 • przeglądarka Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl.

30.Serwis wykorzystuje technologie iprocedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę prywatności Użytkowników. Stosowane w Serwisie narzędzia i mechanizmy to m.in połączenia szyfrujące typu SSL.

31.Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom zajmujących się obsługą księgową i rachunkową prowadzonej działalności gospodarczej Urban Legal; podmiotom współpracującym z Urban Legal na potrzeby realizacji usług; firmom hostingowym, świadczącym usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Urban Legal, Google LLC w ramach usługi Google Analytics.

 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 15 RODO; prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 16 RODO; prawo usunięcia jej danych, zgodnie z art. 17 RODO; prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO; prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO.
 2. W celu skorzystania z wymienionych praw Użytkownik winien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: m.urban@urbanlegal.pl lub wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce „Kontakt”.

34.Użytkownik, którego dane dotyczą, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO, ma prawo do wniesienia skargi do organu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

 1. Urban Legal nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta użytkownika.

36.Urban Legal informuje, że korzystanie z usług drogą elektroniczną, może wiązać się z ryzykiem zaistnienia zagrożeń wynikających z tej formy komunikacji, a w szczególności przechwycenia lub uzyskania dostępu do danych osobowych użytkownika przez osoby niepowołane. Stać się tak może w szczególności,gdy urządzenie użytkownika nie posiada stosownych i aktualnych programów zabezpieczających przed wirusami lub niepowołanym dostępem osób trzecich, system operacyjny nie jest bieżąco aktualizowany, lub użytkownik korzysta z usług oferowanych przez niezaufanych dostawców, lub otwiera podejrzane wiadomości email, które potencjalnie mogą w nieświadomy sposób instalować programy typu trojan horse.

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Urban Legal poinformuje użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni umieszczając stosowną informację na stronie Serwisu Internetowego.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: m.urban@urbanlegal.pl
 3. Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2024 r.