URBAN LEGAL

KANCELARIE RADCÓW PRAWNYCH

Zespół

Dr Michał Urban

radca Prawny

Kontakt

Śledź

Absolwent Wydziału Prawa KUL w Lublinie. Radca prawny wpisany na listę przy OIRP w Gdańsku. Ukończył z wyróżnieniem podyplomowe studia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi uzyskując tytuł Menedżer HR oraz studia podyplomowe z zakresu Ochrony Danych Osobowych. Certyfikowany trener i szkoleniowiec. Laureat XIV edycji konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego. W 2022 r. otrzymał honorową odznakę „Przyjaciel Osób z Autyzmem” od Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym oraz został odznaczony Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.

Od kilkunastu lat merytorycznie związany realizacją praw osób z niepełnosprawnością. W latach 2009-2015 był dyrektorem w jednej z największych organizacji pozarządowych zajmujących się osobami z niepełnosprawnością INTEGRACJA®. Jest ekspertem w zakresie prawa antydyskryminacyjnego, orzecznictwa o niepełnosprawności, renty socjalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, świadczenia uzupełniającego 500+, świadczenia wspierającego czy świadczenia pielęgnacyjnego. Na co dzień współpracuje z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi z całej Polski. Reprezentuje klientów w sprawach sądowych i administracyjnych na teranie całej Polski

Katarzyna Urban

radca Prawny

Kontakt

śledź

Absolwentka Wydziału Prawa KUL w Lublinie. Radca prawny wpisana na listę radców prawnych przy OIRP w Gdańsku. Mediator wpisana na listę mediatorów sądowych przy Prezesie Sądu Okręgowego w Gdańsku. Certyfikowany Trener i Szkoleniowiec. 

Prowadziła zajęcia z prawa karnego w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie. Ma na koncie kilka publikacji tj. „Kwestie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców”, Roczniki Nauk Prawnych -Prawo Tom XIV 2004., Towarzystwo Naukowe KUL – współautor, „Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców – Unia Europejska Przegląd Prawno- Gospodarczy, nr 11/2002; Agencja Unia-Press Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.”, Europejskie Biuro Policji – Europol” Unia Europejska Przegląd Prawno-Gospodarczy, nr 6/2002 Agencja Unia-Press Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.”, „Bezpieczeństwo to wspólna sprawa” materiały pokonferencyjne „Bezpieczne Świętokrzyskie” 2000.

W 2013 r. ukończyła podyplomowe studia „Prawo medyczne dla prawników” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2022 r. ukończyła podyplomowe studia „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze klienta w ramach Kancelarii Radcy Prawnego, jak też doświadczenie w pracy w organach ścigania. Specjalizuje się między innymi w prawie cywilnym i ochronie danych osobowych. Cały czas podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.