Ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w świetle przepisów z ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

Ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w świetle przepisów z ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, która została…